Với tâm huyết khi thành lập công ty TNHH Nông Sản Nhân Việt chúng tôi đã và đang dần hoàn thiện từ quy trình sản xuất cũng như từng bước thực hiện các hồ sơ thủ tục pháp lý để đồng bộ hóa từ sản phẩm trên đồng ruộng, bao bì sản phẩm, đến chứng nhận xuất xứ RAU ĐÀ LẠT, chứng nhận chất lượng theo tiêu chuật VIETGAP và tiến tới tiêu chuẩn Global Gap “Nhân Việt Nâng Tầm Nông Sản Việt

Ngày 20 tháng 07 năm 2015 công ty Nông Sản Nhân Việt đã được cấp chứng nhận tiêu chuẩn VietGap với 65 tiêu chí về sản xuất nông nghiệp tốt. 

RAU SACH DA LAT

Giấy chứng nhận VietGap của Công Ty Nông Sản Nhân Việt

Quy trinh để được cấp giấy chứng nhận VietGap

       1.     Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất

       2.     Giống và góc ghép

       3.     Quản lý đất và giá thể

       4.     Phân bón và chất phụ gia

       5.     Nước tưới

       6.     Hóa chất (bao gồm cả thuốc bảo vệ thực vật)

       7.     Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch

       8.     Quản lý và xử lý chất thải

       9.     An toàn lao động

       10.   Ghi chép, lưu trử hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm

       11.   Kiểm tra nội bộ

       12.   Khiếu nại và giải quyết khiếu nạ

Trong 12 tiêu chí chủ chốt trên nó bao gồm 65 tiêu chí nhỏ liên quan.

Sau khi đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận VietGap kiểm tra Với 65 tiêu chí về quy định an toàn về sản xuất nông nghiệp tốt thì khi đó đơn vị xin cấp giấy chứng nhận VietGap được chứng nhận. Nếu trong 65 tiêu chí chưa đạt thì đơn vị có thẩm quyền cấp chứng nhận VietGap yêu cầu đơn vị, hộ cá nhân, tổ chức khắc phục lại những vấn đề chưa đạt sau đó mới tiến hành cấp giấy chứng nhận VietGap.

 Nếu bạn gặp vấn đề về quy trình đăng ký VietGap có thể liên hệ với Mr Huấn - 0918 366 324 để hướng dẫn hoặc hỗ trợ thêm nhé.