Với tâm huyết khi thành lập công ty TNHH Nông Sản Nhân Việt chúng tôi đã và đang dần hoàn thiện từ quy trình sản xuất cũng như từng bước thực hiện các hồ sơ thủ tục pháp lý để đồng bộ hóa từ sản phẩm trên đồng ruộng, bao bì sản phẩm, đến chứng nhận xuất xứ RAU ĐÀ LẠT, chứng nhận chất lượng theo tiêu chuật VIET GAP và tiến tới tiêu chuẩn Global GapNhân Việt Nâng Tầm Nông Sản Việt

Ngày 13 tháng 8 công ty Nông Sản Nhân Việt đã được cấp chứng nhận nhãn hiệu Rau Đà Lạt

RAU DA LAT

Nhãn hiệu Rau Đà Lạt của Nông Sản Nhân Việt

 

RAU ĐÀ LẠT

Nhân Việt Nâng Tầm Nông Sản Việt